OBAVEŠTENJE!

Smerovi koje možete da upišete školske 2020/2021 godine:

  • Elektrotehničar informacionih tehnologija (IV stepen)
  • Mašinski tehničar motornih vozila (IV stepen)
  • Rukovalac mehanizacijom u površinskoj eksplataciji (III stepen)
  • Carinski tehničar (IV stepen - Donji Milanovac)
VAŽNO OBAVEŠTENJE - Smer "Elektrotehničar informacionih tehnologija" je zvanično naknadno odobren i nalazi se u dopuni konkursa tako da svi oni koji žele da upišu ovaj smer moći će da ga upišu


Prijava za profesore

Lozinka:

Stranice

Razno

Zabava

  • Igrica tetris

 


Obrazovni profili

Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje - Ovaj obrazovni profil omogućava učenicima pored opšteobrazovnih i stručnih predmeta da stiču znanja i iz novih informacionih tehnologija.Kroz četvorogodišnje školovanje, svaki učenik radiće na računaru u okviru nastavnih predmeta: Računari i programiranje, Kompjuterska grafika, Modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija...

Elektrotehničar energetike - Da potrošači neprekidno dobijaju električnu energiju svojim radom doprinose elektrotehničari energetike. Opštim stručnim predmetima u prvim dvema godinama srednjeg obrazovanja i u završnim razredima stiču se dobre teoretske osnove i znanja za poslove u praksi...

- Elektrotehničar računara (IV stepen)

- Elektrotehničar informacionih tehnologija(IV stepen)

- Mašinski tehničar motornih vozila (IV stepen)

- Mašin bravar/zavarivač (III stepen)

- Carinski tehničar(IV stepen)